GUMOTEX získal prestižní ocenění za Age Management

31.3.2017

GUMOTEX získal prestižní ocenění za Age Management

Na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnila mezinárodní konference za účasti delegátů z ČR, Itálie, Slovinska, Rakouska, Slovenska a Německa. Cílem bylo otevřít ve střední Evropě debatu o strategii zaměstnávání stárnoucích zaměstnanců.

V rámci konference získala jedna z firem působících v České republice cenu za chytrý a inovativní přístup k Age Managementu na pracovišti. Mezi třemi nominovanými zaměstnavateli byli SŽDC (Správa železniční dopravní cesty), Bosch Diesel Jihlava a GUMOTEX, akciová společnost. Odborná komise doporučila ocenit právě břeclavský GUMOTEX, a sice za inovativní přístup k age managementu na pracovišti.

Hlavní kritéria nominací:

  • Analýza procesů age managementu
  • Zajímavé inovativní řešení
  • Vlastní cesta či podpora mezigenerační spolupráce na pracovišti

Co bylo kladně hodnoceno:

GUMOTEX dlouhodobě působí jako firma podporující diverzitu na pracovišti a rozvoj firemní kultury, kde různé skupiny pracují spolu, navzájem se inspirují, učí se a sdílejí pracovní zkušenosti, skrze širokou škálu firemních programů. Ty zahrnují dohody se ZŠ a SŠ o participaci společnosti na vzdělávání a praxi žáků těchto škol s cílem vytvořit předpoklady pro lepší uplatnění žáků při nástupu do zaměstnání; při firemním náboru vybírají věkově zaměstnance tak, aby to odráželo demografickou strukturu společnosti; AKADEMIE GUMOTEX umožňuje vzdělávání všech věkových skupin a podporuje spolupráci mladých a starších zaměstnanců; zavedeny byly souběhy, zkrácené úvazky, home office, možnosti přechodu na jiné pozice, vytvořeny podmínky pro dostatečný zácvik nově přijatých zaměstnanců;  podporují zdravé stravovací návyky, poskytována je zvýšená zdravotní péče;  investuje se do odstraňování fyzicky náročné práce, omezování rizikových faktorů a celkového zlepšování pracovního prostředí; pro snazší návrat žen po mateřské a rodičovské dovolené firma podporuje pomocí příspěvku na školku nebo hlídání dětí finanční podporu možností péče o děti a umožňují ženám na mateřské a rodičovské dovolené účast na firemních vzdělávacích aktivitách.

Dobrý Age Management může přinést firmě spokojené zaměstnance, což znamená kvalitnější práci, méně nákladů na jejich zaškolování a přirozený kariérní růst. Zaměstnanci tak budou moci vyzkoušet ve firmě více činností a stanou se pro firmu důležitější, jelikož budou znát víc, než jen svou každodenní práci.

GUMOTEX získává ocenění za Age Management