Historie

GUMOTEX, akciová společnost, je moderní nástupnickou společností podniku, který začal psát svou historii v roce 1950 v Břeclavi jako výrobce ochranných oděvů z opryžovaného textilu. Od roku 1952 figuruje GUMOTEX jako samostatný podnik specializovaný na nafukovací lehátka, lodě, čluny a další výrobky z pogumovaného textilu. V 60. a 70. letech dvacátého století se portfolio společnosti dále rozšířilo o produkty z polyuretanových pěn, přičemž se hlavními partnery podniku staly nábytkářské a automobilové firmy. Zajímavostí ve výrobním programu až do roku 1995 byly hračky pro děti, původně z pryže, ale později z PVC a polyetylénu.

V roce 1991 byl GUMOTEX transformovaný na státní akciovou společnost, která byla o tři roky později stoprocentně zprivatizovaná. V současné době je jediným akcionářem společnost Expandia, a.s.

Dlouhodobé záměry a strategické cíle firmy jsou zaměřené na zajištění trvalého růstu obratu a zvyšování prosperity. Mimoto klade management důraz i na sociální aspekty a sponzorskou činnost.