Lidé ve společnosti

Firemní kultura a zaměstnanci

GUMOTEX je největším zaměstnavatelem v regionu. Zaměstnává více než 1300 osob a za jeho dlouhodobý vliv na zaměstnanost a rozvoj regionu byl v roce 2000 oceněný. Základem personální politiky jsou kvalitní, odborně způsobilí, motivovaní a pozitivně myslící zaměstnanci. GUMOTEX si uvědomuje, že bez kvalifikovaných, motivovaných a spokojených zaměstnanců je ohrožená jeho současná prosperita i budoucnost. Proto rozvoji zaměstnanců věnuje mimořádnou pozornost a do dalšího vzdělávání a odborného růstu investuje ročně několik miliónů korun.

Projekt Akademie GUMOTEX

Tento dlouhodobý vzdělávací systém zajišťuje efektivní přípravu kvalifikovaných a dobře motivovaných manažerů. Projekt má přesah do dalších let, buduje podmínky pro budoucí konkurenceschopnost. 

Inovativním prvkem je zapojení nově nabytých vědomostí do pracovního procesu formou projektů. Právě takový systém vytváří nástroj praktického ověření nových znalostí i dovedností z jednotlivých aktivit. Projekt Akademie je i nástrojem pro měření efektivity vzdělávacích procesů včetně návratnosti vynaložených prostředků.