Naše mise, vize a hodnoty

FIREMNÍ KULTURA

Ve všech společnostech skupiny GUMOTEX pracuje okolo 1800 zaměstnanců. Základem personální politiky jsou kvalitní, odborně způsobilí, motivovaní a pozitivně myslící zaměstnanci. GUMOTEX si uvědomuje, že bez kvalifikovaných, motivovaných a spokojených zaměstnanců je ohrožená jeho prosperita i budoucnost. Proto rozvoji zaměstnanců věnuje mimořádnou pozornost a do dalšího vzdělávání a odborného růstu investuje ročně několik miliónů korun.

NAŠE MISE

Mise udává směr celé skupiny GUMOTEX. Nestojíme na místě a nečekáme, co budoucnost přinese. Sami jí jdeme vstříc.

  • Jedeme na vlně invence.
  • Vytváříme jedinečné produkty a posouváme tím naše zákazníky blíž k jejich cílům. 

                             POJEĎTE S NÁMI. GUMOTEX.

NAŠE VIZE

  • Chceme trvale rozvíjet naše lidi.
  • Chceme být moderní a etickou firmou s respektem v přírodě.
  • Chceme být TOP vývojovým a výrobním specialistou na povrchově upravované materiály.
  • Chceme být největším světovým výrobcem nafukovacích gumotextilních lodí.
  • Chceme mít naše komponenty v každém autě.

Vize jsou dlouhodobé cíle, ke kterým se postupně každodenní prací přibližujeme. Každá naše firma má svou vizi z oboru, ve kterém podniká.

NAŠE HODNOTY

Nejdůležitější hodnoty, kterými se chceme řídit, stačí shrnout do těchto dvou vět:

  • Jsme GUMOTEX tým.
  • Hrajeme FAIR PLAY.

Vyjadřují, jak se k sobě chceme chovat. Máme společný cíl a společně za ním jdeme. Jsme hrdí na svou práci a její výsledky. Sportovní terminologie evokuje týmovost, sounáležitost, úctu, respekt, slušnost a důvěru. Jednáme tak sami mezi sebou, ale i s našimi obchodními partnery.