Obchodní politika a export

Firma aktivně buduje svoji pozici významného globálního výrobce ve svém oboru. Součástí dlouhodobé firemní strategie je cílená obchodní a marketingová politika. Jádrem podnikání je důvěra a spolehlivost pro partnery a zákazníky, předvídání požadavků a vývojových trendů trhu.

GUMOTEX, a.s. se řadí mezi 50 největších českých exportérů. Podíl exportu se trvale udržuje na vysoké úrovni a tvoří více než 75 % celkového obratu společnosti. Firma exportuje své výrobky do více než 30 zemí světa. Mezi největší exportní teritoria patří USA a státy EU.

Tržby za výrobky a služby

Podíl na tržbách dle výrobkových skupin

Podíl na tržbách dle zemí