Péče o životní prostředí, systém řízení kvality

Základním cílem společností skupiny GUMOTEX je výroba dokonalých výrobků, uspokojujících vysoké požadavky zákazníků. Proto je věnována maximální pozornost budování a zlepšování systémů kvality a péče o životní prostředí. Výrobky jsou navrženy tak, aby dopad na životní a pracovní prostředí byl minimální.

Určení rozsahu systému managementu kvality a environmentu

GUMOTEX, akciová společnost a společnosti Skupiny Automotive (GUMOTEX Automotive Břeclav, s.r.o., GUMOTEX Automotive Třebíč, s.r.o., GUMOTEX Automotive Jaroměř, s.r.o.) používají systémy řízení kvality dle normy IATF 16 949 a ISO 9001 a environmentu dle normy 14001. Rozsah systému managementu kvality a environmentu je závazný pro všechny společnosti skupiny GUMOTEX a je definován tabulkami níže.
V areálech společností GUMOTEX, akciová společnost, GUMOTEX Automotive Břeclav, s.r.o., GUMOTEX coating, s.r.o., GUMOTEX Automotive Třebíč, s.r.o., GUMOTEX Automotive Jaroměř, s.r.o. s provozovnou v Mostě) sídlí externí firmy, které jsou povinny dodržovat podmínky environmentu definované v nájemní smlouvě.

 Certifikace společností skupiny GUMOTEX

 

Přehled lokalit výrobních závodů