Péče o životní prostředí, systém řízení kvality

Základním cílem GUMOTEX, akciová společnost je výroba dokonalých výrobků, uspokojujících vysoké požadavky zákazníků. Proto je věnována maximální pozornost budování a zlepšování systémů kvality a péče o životní prostředí. Výrobky jsou navrženy tak, aby dopad na životní a pracovní prostředí byl minimální.

Určení rozsahu systému managementu kvality a environmentu

GUMOTEX, akciová společnost, Gumotex Automotive, s.r.o. a UP závody s.r.o. používají systémy řízení kvality dle normy IATF 16 949 a ISO 9001 a environmentu dle normy 14001. Rozsah systému managementu kvality a environmentu je závazný pro všechny odštěpné závody a dceřinné společnosti GUMOTEX, akciová společnosti a je definován tabulkami níže.
V areálu GUMOTEX, akciová společnost, Gumotex Automotive, s.r.o. a UP závodů s.r.o. sídlí externí firmy, které jsou povinny dodržovat podmínky environmentu definované v nájemní smlouvě.

 Certifikace výrobních závodů

Přehled lokalit výrobních závodů