Technologie, vývoj a výzkum

Snaha o neustálé zdokonalování se projevuje také v investicích společnosti GUMOTEX, a.s. směrem k podpoře výzkumu, vývoje a modernizaci výroby. V oblasti výzkumu a vývoje společnost ročně vynaloží přibližně 100 miliónů Kč. V roce 2014 firma investovala celkově 178 miliónů korun, z toho většina prostředků směřovala na modernizaci technologií a výroby. Oblast kvality je systémově řízená na úrovni akciové společnosti a jednotlivých divizí. 

Technologie

  • Technologie vypěňování polyuretanové pěny (PUR)
  • Technologie vypěňování expandovaného polypropylenu (EPP)
  • Integrální PUR pěny
  • Výroba gumárenských směsí
  • Technologie zatírání a nánosování
  • Technologie laminování
  • Technologie lepení a vysokofrekvenčního svařování
  • Zpracování PUR materiálů perforováním, profilováním, obrušováním a lepením