Výrobní a kontrolní přípravky

Velké zkušenosti a vědomosti při tvorbě přípravků kontroly jsme nabili při vlastní výrobě. Jedna z divizí společnosti produkuje výrobky určený pro automobilový průmysl. Zde jsme se setkali s požadavkem na 100% kontroly vlastní výroby. Kontrolujeme různé fyzikální veličiny, rychlost, sílu, tlak. Aplikační SW archivuje data a následně vyhodnocuje. Důraz kladený na kvalitu výroby zapříčinil zvýšenou poptávku po jmenovaných přípravcích. V současné době vyrábíme přípravky kontroly v různé škále pro různá odvětví.

Přípravky kontroly fyzikálních vlastností zjišťovaných u výrobků

Přípravky kontroly měření síly v N