Mise Vize Hodnoty

MISE

Po desetiletí vyrábíme jedinečné, kvalitní produkty a dlouhodobě vytváříme hodnotu pro pracovníky, partnery, akcionáře.

Stojíme na pevných základech

VIZE

Být společností respektovanou pro dokonalost v tom, co dělá, budovanou lidmi, kteří jsou na ni hrdí.

Klademe si vysoké cíle

HODNOTY

Ctíme hodnoty, které nás spojují.

Respekt

Respekt jednoho k druhému i obchodním partnerům nás vede při každodenní práci a rozhodování.

Spolupráce

Vzájemná komunikace a spolupráce jednotlivců i týmů je klíčem našeho úspěchu.

Úsilí

Vyvíjíme maximální úsilí, abychom byli kvalitním a spolehlivým producentem, obchodním partnerem a zaměstnavatelem.

Odpovědnost

Vnímáme odpovědnost vůči lidem, společnosti a přírodě. Děláme správné věci. Myslíme na budoucnost.

Inovativnost

Inovace jsou klíčem našeho rozvoje. Stavíme na zkušenostech, jsme otevřeni změnám, příležitostem i novým poznatkům.

Provozní excelence

Usilujeme o dokonalost a provozní excelenci. Chceme se neustále zlepšovat, být nejlepší v tom, co děláme.

Příběh loga

© All rights reserved.
Powered by KPA ONE.