Struktura Skupiny

Struktura řízení

Exekutivní vedení Skupiny GUMOTEX

Divize Coating

Závod Břeclav

Divize UPPEX

Závod Třebíč

Divize Service

Finance
HR
Úsek vývoje
Obchodní úsek
Legal
IT
QA
Automation
Facility management

Přejít zpět na:

Struktura skupiny

© All rights reserved.
Powered by KPA ONE.