Whistleblowing / oznamovatelé

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ (WHISTLEBLOWING)
pro společnost GUMOTEX Coating, s.r.o.

Obchodní společnost GUMOTEX Coating, s.r.o., je povinným subjektem, který musí v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), zajistit přijímání oznámení o možném protiprávním jednání (whistleblowing). Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti, externího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti, nebo za zákonem stanovených podmínek zveřejněním.

Způsoby podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

 • Elektronicky – zasláním e-mailové zprávy na adresu: oznameni.gtxc@sevecka.cz;
 • Osobně – po předchozí domluvě s příslušnou osobou;
 • Telefonicky – zavoláním na telefonní číslo: + 420 776 383 203.

Způsob podání oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstvu spravedlnosti:

 • Vyplněním formuláře na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Údaje o příslušné osobě:

Příslušnou osobou pro přijímání a vyřizování oznámení je:

Mgr. Miroslav Ševečka, advokát

se sídlem Banskobystrická 568/157, 621 00  BRNO

tel.: + 420 776 383 203

e-mail: oznameni.gtxc@sevecka.cz

Obchodní společnost GUMOTEX Coating, s.r.o., nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ (WHISTLEBLOWING)
pro společnost GUMOTEX Automotive Jaroměř, s.r.o.

Obchodní společnost GUMOTEX Automotive Jaroměř, s.r.o., je povinným subjektem, který musí v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), zajistit přijímání oznámení o možném protiprávním jednání (whistleblowing). Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti, externího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti, nebo za zákonem stanovených podmínek zveřejněním.

Způsoby podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

 • Elektronicky – zasláním e-mailové zprávy na adresu: oznameni.gtxj@sevecka.cz;
 • Osobně – po předchozí domluvě s příslušnou osobou;
 • Telefonicky – zavoláním na telefonní číslo: + 420 776 383 203.

Způsob podání oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstvu spravedlnosti:

 • Vyplněním formuláře na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Údaje o příslušné osobě:

Příslušnou osobou pro přijímání a vyřizování oznámení je:

Mgr. Miroslav Ševečka, advokát

se sídlem Banskobystrická 568/157, 621 00  BRNO

tel.: + 420 776 383 203

e-mail: oznameni.gtxj@sevecka.cz

Obchodní společnost GUMOTEX Automotive Jaroměř, s.r.o., nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ (WHISTLEBLOWING)
pro skupinu společností GUMOTEX, akciová společnost, GUMOTEX Automotive Rožnov, s.r.o., GUMOTEX Automotive Třebíč, s.r.o., a GUMOTEX Automotive Břeclav, s.r.o.

Obchodní společnosti GUMOTEX, akciová společnost, GUMOTEX Automotive Rožnov, s.r.o., GUMOTEX Automotive Třebíč, s.r.o., a GUMOTEX Automotive Břeclav, s.r.o., jsou povinnými subjekty, které musejí v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), zajistit přijímání oznámení o možném protiprávním jednání (whistleblowing). Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společností, externího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti, nebo za zákonem stanovených podmínek zveřejněním.

Způsoby podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

 • Elektronicky – zasláním e-mailové zprávy na adresu: oznameni.gtx@sevecka.cz;
 • Osobně – po předchozí domluvě s příslušnou osobou;
 • Telefonicky – zavoláním na telefonní číslo: + 420 776 383 203.

Způsob podání oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstvu spravedlnosti:

 • Vyplněním formuláře na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Údaje o příslušné osobě:

Příslušnou osobou pro přijímání a vyřizování oznámení je:

Mgr. Miroslav Ševečka, advokát

se sídlem Banskobystrická 568/157, 621 00  BRNO

tel.: + 420 776 383 203

e-mail: oznameni.gtx@sevecka.cz

Obchodní společnosti GUMOTEX, akciová společnost, GUMOTEX Automotive Rožnov, s.r.o., GUMOTEX Automotive Třebíč, s.r.o., a GUMOTEX Automotive Břeclav, s.r.o., nevylučují přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

© All rights reserved.
Powered by KPA ONE.